Arnold van Beers
Arnold van Beers • 5 minuten leestijd

Het CCV heeft de nieuwe versie van de VRKI gepubliceerd

Jaarlijks worden er wijzigingen, verbeteringen of verduidelijkingen in de VRKI doorgevoerd. Ook nu is dit weer voor het einde van het jaar gebeurd zodat deze nieuwe VRKI op 1 januari gebruikt kan worden. Vanaf 1 april 2023 is het niet meer toegestaan de 2022 versie te gebruiken.

De grootste wijzigingen

De publicatie van de VRKI 2023 bestaat uit 4 documenten:

VRKI 2.0 Deel A

De belangrijkste aanpassing betreft de verwijzing naar de “Richtlijn onderwijsinstellingen”. Deze verwijzing is verwijderd uit de VRKI. Een onderwijsinstelling wordt in de VRKI 2023 gezien als bedrijf.

In bijlage 1 zijn diverse goederen duidelijker weergegeven. Zo is er een indeling gemaakt van auto’s en auto accessoires. Ook bij computerapparatuur is een verduidelijking weergegeven.

Inhoudelijk zijn er aanpassingen in bijvoorbeeld “Babymelkpoeder” en “Kaas”.

VRKI 2.0 Deel B

Deel B bestaat uit de definities van de beveiligingsmaatregelen. In overeenstemming met deel A is ook in deel geen verwijzing meer naar de “Richtlijn onderwijsinstellingen”.

“Goed vakmanschap” is opgenomen in de definities. Het toepassen van “goed vakmanschap” betekent dat goed en deugdelijk werk wordt geleverd dat voldoet aan de essentie van de VRKI 2.0

Ook de schillentheorie is opgenomen in de definities en met een voorbeeld toegelicht.

NEN 5087 ten behoeven op bereikbaarheid is toegelicht. Ondanks dat deze norm in basis is bedoeld voor woningen, moet deze norm binnen de VRKI voor alle te beveiligen objecten (ook voor bedrijven, winkels, scholen ect.) worden toegepast.

Bij de bouwkundige maatregelen zijn prestatie-eisen aangepast voor:

  • glas (BK2);
  • rolluiken en rolhekken;
  • daken.

Bij compartimenten zijn de teksten verduidelijkt en de eisen voor de kluisverankeraar aangepast.

Bij de elektronische maatregelen zijn naast tekstuele verbeteringen, de mogelijkheden voor het in- en uitschakelen in een overzichtelijke tabel weergegeven.

De tekst bij een DP verbinding is aangepast.

Een dubbel alarmtransmissiepad moet zijn opgebouwd uit primair een vaste fysieke verbinding en secundair een verbinding via een mobiel netwerk. Tweemaal een draadloze of mobiele verbinding is niet toegestaan als dubbel alarmtransmissiepad, ook niet als de alarmcommunicatie via twee verschillende netwerken plaatsvindt.

VRKI 2.0 Intake document

Het intakedocument is een document om te bepalen wat de eisen en wensen zijn van de klant (eindgebruiker). Bij elk nieuw project maar ook bij het, na 5 jaar, opnieuw inventariseren van de risico’s zal een intakedocument opgesteld worden.

Ten opzichte van de versie uit 2022 zijn er geen verschillen.

VRKI 2.0 Samenvatting (blauwe kaart)

In de samenvatting zijn de verschillende maatregelen per risicoklasse opgesomd.

Op de voorpagina zijn geen wijzigingen aangebracht. Op de achterzijde zijn de (gewijzigde) goederen weergegeven die ingedeeld zijn naar attractiviteit. Om de verschillen goed in beeld te hebben is het aan te bevelen in deel A van de VRKI te kijken. In deel A zijn de gewijzigde goederen eenvoudig terug te vinden doordat deze zijn gemarkeerd.

De documenten kunt u downloaden via de website van CIBV via deze link.

Mochten er naar aanleiding van dit nieuwsbericht nog vragen of opmerkingen zijn kunt u contact opnemen met Arnold van Beers (abs@cibv.nl) of Martijn Oors (mos@cibv.nl).

Top