Harrit Broos
Harrit Broos • 1 minuut leestijd

De Commissie van Deskundigen Blusinstallaties (CvD Blus) heeft op 27 juni 2008 een positief besluit genomen over de Versie 3.0 van de LPS 1233. Deze nieuwe versie was nodig gezien het in april 2008 uitgekomen VBB Inspectieschema 2008. De nieuwe versie is alleen nog voor sprinklerinstallaties van kracht. Voor blusgasinstallaties zal Versie 2.1 nog van kracht zijn totdat alle wijzigingen voor blusgasinstallaties in Versie 3.0 zijn doorgevoerd. De vier nieuwe delen van het schema, en een toelichting met de belangrijkste wijzigingen kunt u downloaden vanaf onze website.

Top