Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

Op 27 mei 2008 vond het succesvolle VEBON congres “Van REOB 2005 naar 2008” plaats. Er waren meer dan 100 belangstellenden. LPCB Nederland verleende medewerking aan dit congres en leidde één van de workshops. Eén van de onderwerpen van de workshops (de case “Uitbreiding van de erkenning met droge stijgleidingen”) kon niet als hand-out worden uitgereikt. U kunt de uitwerking van de case via de volgende link van onze website downloaden:

Case “Uitbreiding van de erkenning met droge stijgleidingen”

LPCB Nederland is graag bereid om uw bedrijf op basis van het nieuwe REOB-2008 certificatieschema te erkennen.
U kunt hiervoor contact opnemen met Harrit Broos, tel. 0418 – 57 38 82 e-mail: hbs@lpcb.nl.

Top