Christiaan van de Geer
Christiaan van de Geer • 4 minuten leestijd

Stel er doet zich een beoordelingssituatie voor waarin regelgeving niet of onvolledig in voorziet, wat doe je dan?
Er zijn de laatste tijd verschillende afspraken langsgekomen, maar welke is nu van toepassing?
Wij hebben de verschillende soorten afspraken en besluiten (nogmaals) voor u op een rijtje gezet.

Afhankelijk van de situatie kan er gebruik gemaakt worden van 3 verschillende soorten afspraken, te weten:

  • Interpretatiebesluiten
  • Certificatieafspraken
  • Harmonisatieafspraken

Interpretatiebesluiten

Een interpretatiebesluit geeft een interpretatie bij een normbepaling, bijvoorbeeld als deze niet duidelijk is of als het nodig is voor praktische toepassing van de norm. Een interpretatiebesluit is voor iedereen die CCV-inspectieschema’s of -certificatieschema’s hanteert, toepasbaar. Als het interpretatiebesluit later in de norm wordt verwerkt, kan deze vervallen.

De besluitenlijst  en technische bulletins/VAS Memoranda voor VBB systemen

Voor de toepassing van de besluitenlijst van het deskundigenpanel VBB-systemen en technische bulletins/VAS Memoranda geldt hetzelfde als voor interpretatie­besluiten.

Certificatieafspraken

Bij uitvoering van de CCV-certificatieschema’s komen soms onduidelijkheden naar boven waarin het schema niet voorziet of waar het schema onvoldoende houvast biedt waardoor verschillen in beoordeling kunnen ontstaan. Voor de eenduidige uitvoering, kan er gebruik gemaakt worden van een certificatieafspraak. Een certificatieafspraak is enkel bedoeld voor bedrijven met een keurmerk en de certificatie-instellingen die daar toezicht op houden. Bij herziening van het certificatieschema, kunnen de certificatieafspraken daarin opgenomen worden.

Harmonisatieafspraken*

Een harmonisatieafspraak is een afspraak voor inspectie-instellingen voor eenduidige beoordeling van een vaker voorkomende situatie die op verschillende manieren kan worden beoordeeld. Een harmonisatieafspraak is dan ook enkel bedoeld voor inspectie-instellingen in het kader van een CCV-inspectieschema. Bij herziening van het inspectieschema, kunnen de afspraken daarin opgenomen worden. Recent zijn er ook een aantal harmonisatieafspraken verwerkt tot een interpretatiebesluit waardoor deze voor iedereen toepasbaar zijn.

*) Voor BORG zijn op dit moment nog harmonisatieafspraken van kracht die wel op productcertificatie van toepassing zijn.

Meer informatie

Meer informatie over certificatie en de verschillende soorten afspraken en besluiten, bezoek onze website:
pagina certificeringen en kijk onderaan elke pagina van een CCV schema.

Top