Arnold van Beers
Arnold van Beers • 4 minuten leestijd

De installatie en het onderhoud van brandmeldinstallaties (BMI) en ontruimingsalarminstallaties (OAI) met CCV-keurmerk is van hoge kwaliteit. Dit is dan ook de reden dat inspectie van een installatie met CCV-keurmerk minder uitgebreid is dan die van installaties zonder keurmerk. Afgelopen twaalf maanden hebben vertegenwoordigers van Federatie Veilig Nederland en inspectie-instellingen intensief overlegd om te komen tot nog betere inspectie-afspraken. Dat is goed nieuws voor opdrachtgevers en brandbeveiligingsbedrijven die werken met het CCV-keurmerk.

Intensievere inspectie bij installaties zonder certificaat

In de toekomst gaan inspecteurs installaties zonder certificaat voor levering of onderhoud intensiever beoordelen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door daadwerkelijke beproeving. Bij installaties die geleverd of onderhouden zijn met het CCV-keurmerk is dit al gedaan. In dat geval is een certificaat aanwezig en is er dus ook minder uitgebreide inspectie nodig.

Ook zijn er afspraken gemaakt om feedback op uitgevoerde inspecties beter vorm te geven. Brandbeveiligingsbedrijven van BMI en OAI gaan inspectie-instellingen er nadrukkelijker op aanspreken als ze vinden dat het inspectieschema niet goed gehandhaafd wordt, of als er ten onrechte afkeurpunten zijn vastgesteld. Informatie over mogelijke fouten helpt inspectie-instellingen bij het verbeteren van de dienstverlening.

De verbeterde inspectieafspraken versterken de samenwerking tussen brandbeveiligingsbedrijven die werken met het CCV-keurmerk en inspectie-instellingen. De afspraken worden in 2021 verwerkt in de volgende versies van de CCV-inspectieschema’s.

Brandbeveiligingsbedrijven met CCV-keurmerk

Brandbeveiligingsbedrijven die werken met het CCV-keurmerk leveren en onderhouden installaties volgens de geldende NEN-normen. Daarmee voldoet hun werk aan het niveau dat we in Nederland wenselijk vinden. Onafhankelijke certificatie-instellingen zien erop toe dat dit niveau gehandhaafd blijft. De kwaliteit van het werk van deze brandbeveiligingsbedrijven is dus geborgd. Hun klanten kunnen erop vertrouwen dat brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties aan alle eisen voldoen. Een prettige zekerheid.

Vier voordelen van het CCV-keurmerk:

  • Levering en onderhoud volgens de geldende NEN-normen
  • Borging van kwaliteit door onafhankelijk toezicht
  • Klachtenregeling voor het geval er iets fout gaat, de CI is ‘beroepsinstantie’
  • Goed voorbereid op inspectie van de brandbeveiliging door inspectie-instelling

CCV-keurmerk zeer goed beoordeeld door opdrachtgevers

Afgelopen jaar bleek uit onafhankelijk onderzoek onder ruim 300 opdrachtgevers dat zij brandbeveiligingsbedrijven die werken met het CCV-keurmerk voor onderhoud van brandmeldinstallaties beoordelen met een 8,2. Dit is significant hoger dan de beoordeling van onderhoudsbedrijven die niet met dit keurmerk werken. Tevens gaf ruim driekwart van de deelnemers aan het keurmerk (zeer) belangrijk te vinden.

Bekijk hier op deze pagina van de CCV website de resultaten van het onderzoek.

Top