Harrit Broos
Harrit Broos • 1 minuut leestijd

Het Deskundigenpanel VBB-systemen heeft interpretatiebesluiten genomen over het gebruik van

  • dunwandige leidingsystemen
  • het instorten van leidingen of leidingdelen.

Het gaat om interpretatie van de paragrafen 17.1.2 en 17.1.5 van de NEN-EN 12845+A2+NEN 1073.

Installateurs kunnen hiermee beter inspelen op situaties en wensen van hun opdrachtgevers.

De interpretatiebesluiten 2016-02 en 2016-03 vindt u op de desbetreffende pagina van de CCV-website.

Bron: Het CCV

Top