Harrit Broos
Harrit Broos • 1 minuut leestijd

Per 1 juli geldt Technisch Bulletin (TB) 67B Controle- en onderhoudsregime voor waterreservoirs.

De Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging keurde het TB in juni goed.

Het deskundigenpanel VBB-systemen heeft het TB herzien in verband met incidenten met watertanks die defect zijn geraakt. TB 67B bevat nu duidelijke bepalingen voor drie typen controle en onderhoud.

De eisen uit dit TB houden onder andere in dat alle watertanks en waterkelders van 20 jaar en ouder onverwijld in lege staat inwendig moeten worden geïnspecteerd.

U vindt het TB op de CCV-website.

Bron: Het CCV

Top