Christiaan van de Geer
Christiaan van de Geer • 6 minuten leestijd

Certificatieschema’s Onderhoud Brandmeldinstallaties (BMI) 6.0 en Onderhoud Ontruimingsalarminstallaties (OAI) 5.0

Vanaf 1 januari 2022 dienen de nieuwe certificatieschema’s voor onderhoud BMI en OAI te worden gebruikt.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Er is duidelijker omschreven welke documenten bij aanvang van het onderhoud beschikbaar moeten zijn. Hierdoor is de beroemde bijlage 5 komen te vervallen. Daarnaast zijn er enkele voorbeelden opgenomen om uit te leggen wat er met de nominale staat bedoeld wordt;

Beschikbaar moet zijn:

 • Het PvE
 • Onderhoudsplan
 • Installatieplattegrond
 • Blokschema
 • Functiematrix

Dit moet als item in het rapport van onderhoud in deel A worden toegevoegd;

 • De bepaling over initiële en periodieke kwalificatie van onderhoudsmedewerkers is vereenvoudigd;
 • De eisen voor meetapparatuur is vereenvoudigd;
 • Het is verplicht het certificatiemerk ook toe te passen op het voorblad van het Rapport van Onderhoud;
 • Documentbeheer van basisgegevens;
 • Een aantal bestaande certificatieafspraken zijn verwerkt in het certificatieschema.

Downloaden:

Wij zullen dan ook vanaf 1 januari 2022 alle inspecties en audits op de genoemde versies uitvoeren.

Overige veranderingen naar aanleiding van de certificatieschema’s Onderhoud BMI 6.0 en Onderhoud OAI 5.0

Harmonisatieafspraak ‘2021-06 Onderhoudsrapporten BMI en OAI’

Vanaf 1 januari 2022 kunnen eindgebruikers en Inspectie-Instellingen aan de hand van het Rapport van Onderhoud zien of het onderhoud onder certificatie is uitgevoerd. Het onderhoudsbedrijf moet immers vanaf die tijd het certificatiemerk toepassen op het voorblad van het Rapport van Onderhoud.

Daarbij kunnen inspectie-instellingen vanaf 1 januari 2022 vaker voor bedrijven met een keurmerk voor onderhoud de verkorte kolom gebruiken.

Downloaden:

Certificatieafspraken certificatieschema’s Leveren en Installeren BMI 5.0+A1 en Leveren en Installeren OAI 4.0+A1

Vanaf 1 september 2021 zijn de nieuwe certificatieschema’s voor onderhoud BMI en OAI  beschikbaar. Daarin zijn een aantal wijzigingen die betrekking hebben op:

 • jaarlijkse controle meetmiddelen M1 en M2;
 • kwalificatie van medewerkers.

 Met de certificatieafspraak 2021-07 jaarlijkse controle meetmiddelen M1 en M2 en certificatieafspraak 2021-06 kwalificatie van medewerkers zijn deze ook van toepassing voor bedrijven met een keurmerk voor leveren en installeren BMI en OAI.

Downloaden:

Interpretatiebesluiten Brandmeldinstallaties en Ontruimingsalarminstallaties

Ook in 2021 zijn er door het deskundigenpanel BMI-OAI interpretatiebesluiten genomen. Deze besluiten worden genomen omdat bijvoorbeeld de norm niet duidelijk is of als het nodig is voor praktische toepassing van de norm.

De laatste heeft betrekking op het uitvoeren van proefbranden bij aspiratiemelders. Met dit besluit is in een aantal situaties onder bepaalde voorwaarden geen proefbrand meer nodig.

Downloaden:

Voor het complete overzicht van interpretatiebesluiten zie de website van het CCV:
https://hetccv.nl/keurmerken/expert/brandbeveiliging/brandmeldinstallaties/interpretatiebesluiten/

Toekomstige aanpassingen aangaande Brandmeldinstallaties en Ontruimingsalarminstallaties

Naast het voorgaande is er ook hard gewerkt aan nieuw Certificatieschema voor installeren brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties.

Nadere details volgen later de schema’s worden in een certificatieschema opgenomen met een aanpassing in de noodzakelijke gegevens om aan het installatiewerk te beginnen.

Verder is een start gemaakt met het aanpassen van de Certificatieschema’s Leveren Brandmeldinstallaties en Leveren Ontruimingsalarminstallaties.

Ten slotte heeft de Nederlands Normalisatie Instituut recent een concept versie van de NEN 2535 gepubliceerd. De aanpassing is nodig om aan te sluiten bij de behoeften vanuit de markt, Europese normen en nieuwe inzichten. Op de concept versie kan tot 1 februari 2022 commentaar worden ingediend

Voor concept versie zie de website van NEN:
https://www.nen.nl/nen-2535-2021-ontw-nl-288888

 

Top