Harrit Broos
Harrit Broos • 1 minuut leestijd

De Commissie van Deskundigen Blussystemen (Deskundigenpanel VBB-systemen) heeft een aantal nieuwe en aangepaste besluiten gepubliceerd op het gebied van sprinklerinstallaties.

Het betreft de volgende besluiten:

  • Aanpassing besluit over watermeters
  • Besluit interpretatie tekst NEN-EN 12845 over tracing
  • Besluit dimensionering koppelleiding watertanks
  • Besluit interpretatie tekst NEN-EN 12845 over de afstand tussen sprinklers en het dak of plafond
  • Aanpassing besluit over de verplichte toepassing van NEN 1073
  • Besluit over vrije ruimte bij opslag tegen wand

De besluiten zijn in de gecombineerde besluitenlijst van December 2013 opgenomen.

De besluitenlijst van December 2013 is te vinden op de pagina van de Commissie van deskundigen.

 

Top