Harrit Broos
Harrit Broos • 3 minuten leestijd

De Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging (CvB Brand) van het CCV heeft op 5 september 2017 ingestemd met het Technisch Bulletin (TB) 80 “Beheer en onderhoud sprinklerinstallaties”.

Dit Technisch Bulletin geeft eisen aan voor het beheer en onderhoud van een sprinklerinstallatie en sproeiinstallatie, inclusief (indien van toepassing) een bijbehorende schuimbijmenginstallatie.
Dit Technisch Bulletin is van toepassing op;

  • nieuwe installaties
  • “bestaande” (voor de publicatiedatum van dit TB) installaties
  • installaties die zijn aangelegd op basis van andere voorschriften zoals de NFPA-voorschriften, VdSvoorschriften of de FM-datasheets
  • installaties die zijn aangelegd op basis van andere voorschriften zoals de NFPA-voorschriften, VdSvoorschriften of de FM-datasheets uit het verleden.

Het TB 80 mag worden toegepast vanaf de datum van publicatie.
Vanaf 1 augustus 2019 is het gecertificeerde VBB-onderhoudsbedrijf verplicht van om deze versie te volgen met inachtneming van onderstaande uitzonderingen.

  • Indien de gebruiker aangeeft dat het beheer en onderhoud volgens andere voorschriften moet worden
    uitgevoerd dan moet dit expliciet in het UPD worden opgenomen, met onderbouwing. Daarbij moet de bron en de reden van deze eis zijn aangegeven. Indien de bron en/of de reden niet zijn aangegeven is dit TB van toepassing.
  • Inwendige leidinginspecties moeten voor 1 augustus 2021 binnen de vereiste periodiciteit van het
    onderhoudsprogramma uitgevoerd zijn.

Het TB 80 is te downloaden vanaf de website van het CCV op de pagina met Technische Bulletins.

Top