Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

CIBV heeft afgelopen maandag 11 september het eerste certificaat voor het installeren van woningsprinklerinstallaties uitgereikt aan Michiel Huisman van Huisman sprinklertechniek.

Het CCV ontwikkelde het Certificatieschema Woningsprinklerinstallaties in samenwerking met stakeholders zoals de brandweer en installateurs. CIBV kon als eerste certificatie-instelling een licentieovereenkomst met het CCV sluiten om het certificatieschema te mogen gebruiken. Huisman installatietechniek heeft als eerste bedrijf aangetoond woningsprinklerinstallaties te kunnen aanleggen die voldoen aan alle eisen volgens het CCV-certificatieschema en de normen die van toepassing zijn.

Certificaat uitgereikt aan Michiel Huisman
certificaat woningsprinklerinstallatie CIBV

Controles door CIBV

Het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van een woningsprinklerinstallatie vergen echter een gespecialiseerde vakbekwaamheid. De certificatie-instelling CIBV controleert of de aangesloten sprinklerinstallatiebedrijven ook daadwerkelijk de benodigde kwaliteit leveren. CIBV maakt hierbij gebruik van het certificatieschema Woningsprinklerinstallaties.

Gekwalificeerde installateurs

Installateurs die hebben aangetoond te kunnen werken volgens het certificatieschema en de norm NEN 2077 zijn te vinden op de pagina met door CIBV erkende bedrijven en op de site preventiecertificaat.nl (tegenwoordig ccv.nl/vakman)

Top