Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

Vanaf 2008  stelt CIBV de ‘Sprinklerstatistiek’ samen. Gebaseerd op cijfers uit de sprinkler- en verzekeringsbranche, wordt jaarlijks de balans opgemaakt van de werking van gecertificeerde sprinklerinstallaties in Nederland. CIBV is bij het maken ervan zorgvuldig te werk gegaan maar is afhankelijk van de aangeleverde gegevens. De gegevens worden verzameld door gecertificeerde sprinklerinstallateurs. Aangezien de gegevens tijdens de jaarlijkse audits worden verzameld, kunnen de statistieken een jaar na afloop van het betreffende jaar worden samengesteld. Vanaf 2021 worden de gegevens direct door het jaar heen bij oplevering verzameld zodat de statistiek meteen na afloop van het jaar gereed is.

Vanaf oktober is de Sprinklerstatistiek over de jaren 2017 tot en met 2019 gereed.

Via de volgende link is deze te downloaden: Statistiek Sprinklerinstallaties | CIBV

Certificering is de waarborg dat de installatie doet wat ervan mag worden verwacht. 24 uur per dag, 7 dagen per week staat een gecertificeerde sprinklerinstallatie paraat om een beginnende brand te beheersen of in de kiem te smoren.

 

Top