Arnold van Beers
Arnold van Beers • 3 minuten leestijd

Het CCV publiceert certificatieschema’s BORG-B en BORG-E 2.0

Vanaf oktober zijn de nieuwe certificatieschema’s voor BORG-B en BORG-E beschikbaar. De ingangsdatum is 1 januari 2022.
De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Kwalificaties en opleiding
  Er is meer aandacht voor kwalificaties en opleiding in de regelingen opgenomen. Medewerkers in opleiding werken onder toezicht van een gekwalificeerde medewerker. De rol van de mentor is hiermee komen te vervallen. Het op peilhouden van kennis is een toevoeging aan de regelingen. Kennis van medewerkers wordt middels een vervolg(opleiding) en/of opfriscursus up to date gehouden.
 • Meetmiddelen en apparatuur
  Deze paragraaf is volledig komen te vervallen.
 • Steekproeftabel
  Het maximum aantal steekproeven is teruggebracht naar vier.
 • Beeldmerk BORG
  Het beeldmerk BORG is aangepast. Het speelt in op de behoefte van de BORG-bedrijven, om zich als BORG-B en/of BORG-E bedrijf te kunnen onderscheiden. Daarnaast geven de twee beeldmerken transparantie richting afnemers.
 • Geldigheidsduur van het certificaat
  Op dit punt was behoefte aan duidelijkheid in de markt. Daarom is gekozen om dit punt weer op te nemen in de regelingen. De looptijd van een BORG-certificaat is één jaar of vijf jaar mits jaarlijks onderhouden.
 • Verplichte aanschaf van normen
  De verplichte aanschaf van normen is zoveel mogelijk beperkt.

Downloaden:

CIBV gaat er vanuit dat het BORG beveiligingsbedrijf versie 2.0 implementeert zodat tijdens de audit in 2022 blijkt dat hieraan voldaan wordt.

Mochten er naar aanleiding van dit nieuwsbericht nog vragen of opmerkingen zijn kunt u contact opnemen met Martijn Oors (mos@cibv.nl) of Arnold van Beers (abs@cibv.nl).

Top