Nikki de Hoop
Nikki de Hoop • 3 minuten leestijd

Sinds kort werken CIBV en CertoPlan samen met een geheel nieuwe gemeenschappelijke examencommissie voor de examens  Aankomend Sprinklertechnicus (Sprinkler 1) en Sprinklertechnicus (Sprinkler 2). Hierdoor is bereikt dat de bij CertoPlan en CIBV afgenomen examens aantoonbaar hetzelfde niveau hebben.

Aan deze samenwerking gaat een jarenlange voorbereiding vooraf. Een stimulerende factor vormde hierbij de besprekingen in het kader van de oprichting van de examenstichting STebs, waarin onder andere CIBV en CertoPlan deelnemen. Omdat in STebs vele partijen samenwerken, is het bereiken van consensus soms moeizaam en verloopt dit proces niet altijd even snel. Daarom besloten CertoPlan en CIBV alvast stap voor stap samen proef te gaan draaien met de sprinklerexamens. Hoewel CIBV en CertoPlan exameninstellingen met een geheel eigen karakter zijn, is er overeenstemming over de voornemens om de examens te moderniseren met behoud van het vertrouwen in de kwaliteit.

De afgelopen examens kenden al gezamenlijk opgestelde vragen en opgaven die door de samenwerkende examencommissies waren opgesteld. De komende examens in december worden voor het eerst opgesteld door een geheel nieuw samengestelde examencommissie. Er was een openbare sollicitatiemogelijkheid via onder andere Linkedin. Bij de selectie is er niet alleen op gelet dat de kandidaten voldoen aan het functieprofiel, maar is ook een goede spreiding over verschillende leeftijdsgroepen bereikt. Ook van belang waren een kritische visie op opleiding en examinering en steun voor de doelstelling om het kwalificatieproces van nieuwe technici in de sterk groeiende sprinklerbranche te stroomlijnen. Alle zeven leden zijn werkzaam in de sprinklerbranche en houden zich dagelijks bezig met het maken en beoordelen van sprinklerontwerpen.

CertoPlan en CIBV bewaken gezamenlijk dat procedures door de examencommissie worden gevolgd en dat de organisatie van de examens op betrouwbare wijze verloopt.

De examens worden apart door beide exameninstellingen afgenomen.

CIBV CertoPlan
examen@cibv.nl examens@certoplan.nl
088 – 450 57 70 088 – 998 30 30

 

Top