Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

Het CCV heeft per 15 november 2018 de besluitenlijsten van het Deskundigenpanel VBB-systemen aangepast. Zie voor de geldende versies de VBB Besluitenlijst-pagina op de website van het CCV.

Aanpassingen op het gebied van sprinklerinstallaties
De aanpassingen houden verband met het verplaatsen van een aantal besluiten naar de “Besluitenlijst buiten toepassing van nieuwe systemen”.

Net zoals veel aanpassingen in de vorige versie van de besluitenlijst, zijn ook deze aanpassingen een gevolg van:

  • de publicatie van TB 80 Beheer en onderhoud sprinklerinstallaties
  • het verschijnen van NEN-EN 12845:2015+NEN 1073:2018

Aanpassingen op het gebied van blusgasinstallaties
Bovendien is besluit 10.6 over drukontlastvoorzieningen aangepast met een verduidelijking over hoe om moet worden gegaan met de onderdruk die in de praktijk kan optreden bij CO2 installaties.

Top