Christiaan van de Geer
Christiaan van de Geer • 2 minuten leestijd

Het CCV heeft op 22 februari een certificatieafspraak deellevering BMI-OAI gepubliceerd. 

 Voor certificatie volgens CCV-certificatieschema’s Leveren Brandmeldinstallaties versie 5.0 +A1 en Leveren Ontruimingsalarminstallaties versie 4.0 + A1, is na overleg tussen de certificatie-instellingen en de schemabeheerder overeenstemming over nadere invulling van een deellevering. 

In de genoemde certificatieschema’s onder artikel 2.1 is er aandacht voor deellevering echter gaf dit voor de certificatiehouders onvoldoende houvast om hiernaar te handelen.  

Middels deze certificatieafspraak wordt duidelijker onderscheid gemaakt in een deellevering. Daarbij is er sprake van een levering, deellevering, een kleine aanpassing en de afhandeling daarvan. 

Downloaden: Certificatieafspraak 2023-03 Deellevering BMI-OAI gepubliceerd.

Mochten er naar aanleiding van dit nieuwsbericht nog vragen of opmerkingen zijn kunt u contact opnemen met Christiaan van de Geer (cvdg@cibv.nl) of Arnold van Beers (abs@cibv.nl). 

Top