Harrit Broos
Harrit Broos • 1 minuut leestijd

De Productenlijst PKVW Bestaande Bouw is vernieuwd.AfbeeldingDe Productenlijst versie september 2013 vermeldt goedgekeurde producten die geschikt zijn voor toepassing binnen het eisenpakket PKVW overeenkomstig het Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw

Minimaal twee keer per jaar wordt de Productenlijst voorzien van een update. De cursieve tekst is nieuw ten opzichte van de Productenlijst van februari 2013, zodat eenvoudig te zien is om welke wijzigingen het gaat. Bijzonderheden worden in de inleiding of bij het betreffende product vermeld.

Productenlijst PKVW Bestaande Bouw September 2013

Bron: Het CCV

Top