Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

CIBV heeft nieuwe licentie-overeenkomsten gesloten met inspectie-instellingen.  De actuele lijst met inspectie-instellingen is op de website van CIBV te vinden.

De licentie-overeenkomsten zijn uitgebreid in verband met de nieuwe CCV productcertificatieschema’s voor

  • Brandmeldinstallaties
  • VBB systemen (sprinklerinstallaties).

In het kader van deze nieuwe CCV certificatieschema’s moeten steekproefinspecties worden uitgevoerd:

  • bij nieuw te leveren en geleverde installaties
  • tijdens de uitvoering van onderhoud.

Voor nieuw geleverde installaties moeten bij CIBV de steekproefinspecties worden uitgevoerd door een inspectie-instelling met een CIBV licentie. Voorheen kon volgens de Regeling Brandmeldinstallaties 2002 elke geaccrediteerde inspectie-instelling de steekproefinspecties uitvoeren.  Nu is echter een licentie met CIBV nodig aangezien CIBV conform de nieuwe schema’s  verantwoordelijk is voor het bepalen van de steekproef, de methode waarop de steekproefinspectie wordt uitgevoerd en de wijze van rapporteren.

CIBV is erg verheugd dat vier inspectie-instellingen een licentie-overeenkomst met CIBV hebben gesloten. Op deze wijze is er voor de door CIBV gecertificeerde bedrijven een flexibele planning van de steekproefinspecties mogelijk.

Top