Arnold van Beers
Arnold van Beers • 2 minuten leestijd

Certificatieafspraak bereik van manometers

Het CCV heeft een certificatieafspraak gepubliceerd waarmee het mogelijk wordt een manometer te gebruiken met een groter bereik.

Manometers met een groter bereik dan voorgeschreven in 3.2.3.2 van het certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen 5.0 + C1 kunnen worden toegepast, mits de afleesbaarheid en nauwkeurigheid (absolute waarde) niet negatief beïnvloed worden.

In de praktijk blijkt de eis aan het meetbereik tot 25 bar of 250 bar onnodig beperkend. Bij metingen aan de bovenkant van het meetbereik is beschadigen van de meter een risico. Zolang de afleesbaarheid is gewaarborgd en de maximale onnauwkeurigheid niet wordt overschreden, dient de bovengrens van het meetbereik geen doel.

De nieuwe certificatieafspraak kunt u downloaden:

2022-01 Bereik van manometers

Mochten er naar aanleiding van deze uitleg nog vragen of opmerkingen zijn kunt u contact opnemen met Martijn Oors (mos@cibv.nl) of Arnold van Beers (abs@cibv.nl).

Top