Arnold van Beers
Arnold van Beers • 2 minuten leestijd

Op 13 december 2021 heeft het CCV de nieuw versie (2022) van de VRKI gepubliceerd. Deze mag vanaf 1 januari 2022 gebruikt worden. Tot 1 april 2022 mag de VRKI 2021 nog gebruikt worden. Tijdens de overgangsperiode is het niet toegestaan om delen van de VRKI versie 2021 te combineren met versie 2022.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

Intakedocument

Het intakedocument is aangepast. Deze is door CIBV als MS-Word beschikbaar gesteld. In deel A van de VRKI 2022 zijn de eisen voor het ondertekenen van het intakedocument door de verzekeraar aangepast:

Bij een geconstateerde risicoklasse 4 en/of indien er wordt afgeweken van de geadviseerde maatregelen, wordt het document altijd ter ondertekening aan de verzekeraar aangeboden.

Verder is de attractiviteit van een aantal goederen aangepast. Deze zijn opgenomen op de blauwe kaart (Samenvatting VRKI).

Deel B

In deel B zijn enkele aanpassingen gedaan:

  • Paragraaf 4.2 & 4.3 zijn aangepast. Er wordt voorheen gesproken over  “Inbraakwerende kasten”. In de VRKI 2022 wordt gesproken over “Kluizen”;
  • In paragaaf 6.3.4 is het in-uitschakelen duidelijker uitgelegd;
  • In paragraaf 6.4.2 is omschreven welke ruimten binnen “het waakte gebied” uitgesloten kunnen worden van detectie. Dit moet zijn vastgelegd en toegelicht in het intakedocument en beveiligingsplan.

De nieuwe VRKI, intakedocument en samenvatting zijn hier te downloaden.

Top