Harrit Broos
Harrit Broos • 1 minuut leestijd

Onderwerpen:

  • Memorandum 67: Inspectie- en onderhoudsregime voor (rein) waterreservoirs
  • Memorandum 68: Bepaling van diameters van armpijpen bij grote doorstroomhoeveelheden
  • Nieuw Contract Log versie F620.2
  • Besluitenlijst VIVB/LPCB overleg
  • Besluiten Commissie van Deskundigen Blus
  • Lopende zaken LPS 1233

De complete nieuwsbrief kunt u hier downloaden.

Top