Harrit Broos
Harrit Broos • 1 minuut leestijd

De nieuwe PKVW Productenlijst November 2014 is uit. In deze lijst wordt een overzicht geboden van alle geteste en gecertificeerde inbraakwerende producten (3 minuten inbraakwerend). Het CCV verzorgt twee maal per jaar een bijgewerkte lijst en biedt deze gratis online aan.

De volgende Productenlijst verschijnt in februari/maart 2015. Leveranciers die hun product op de lijst vermeld willen hebben, moeten ervoor zorgen dat hun product voor die tijd getest en gecertificeerd is.

De nieuwe Productenlijst novemberĀ 2014 isĀ te downloaden vanaf de CIBV website pagina PKVW downloads, waar alle geldende en voor PKVW bedrijven benodigde documenten te downloaden zijn.

Top