Harrit Broos
Harrit Broos • 4 minuten leestijd

De nieuwe PKVW Beveiligingsrichtlijn en PKVW Productenlijst versies februari 2014 zijn gereed. Zoals gebruikelijk zijn alle mutaties van gecertificeerde producten van het afgelopen half jaar in de nieuwe Productenlijst verwerkt. De productenlijst komt één keer per half jaar uit. Medio september 2014 staat een nieuwe versie van de Productenlijst gepland.

De PKVW Beveiligingsrichtlijn wordt één keer per jaar bijgesteld. De richtlijn bevat een controle op de omschrijvingen van de toepassingen van hang- en sluitwerkproducten gericht op het sterrensysteem van SKG. Daarnaast zijn de volgende wijzigingen te zien:

 • Cilindertrekbeveiliging. Per 1 april 2014 is een voorziening tegen cilindertrekken in de Bestaande Bouw ook verplicht. Een overgangsregeling is hierbij van toepassing.
 • Kozijnen met tussenstijlen. De mogelijkheden zijn nog eens overzichtelijk op een rijtje gezet.
 • Over anti-inbraakstrippen wordt aangegeven op welke wijze hiermee binnen het PKVW omgegaan kan worden.
 • Vastzetten van ramen en deuren. Op basis van een test uitgevoerd door een erkend keuringsinstituut bestaat nu de mogelijkheid om ramen met een bepaalde afmeting met behulp van hoeklijnen vast te zetten.
 • Aandacht voor de mogelijkheid voor het toepassen van draadglas in de bestaande bouw.
 • Tevens aandacht voor het bevestigen van glaslatten. Nu e.e.a. is versoepeld inzake de bevestiging van glaslatten kan de beglazingsmethode van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR 3577) worden toegepast. Een uitleg over deze NPR, ontwikkeld door het Kennis Centrum Glas te Gouda, is als bijlage opgenomen.
 • Aandacht voor de kierstandhouder. Niet alleen voor naar binnendraaiende deuren maar ook voor naar buitendraaiende deuren.
 • Blind beslag voor naar buitendraaiende deuren die voorzien zijn van een insteekslot met een halve cilinder aan de binnenzijde wordt beschreven, waarbij ook aandacht wordt besteed wanneer dat niet verplicht is.
 • De rookmelder in de bestaande bouw is een aandachtspunt. Deze eis wordt in de bestaande bouw per 1 april 2014 versoepeld. De precieze inhoud van dit besluit wordt tegen het einde van maart 2014 bekend.
 • Aandacht voor het sleutelkluisje. Als een sleutelkluisje wordt gebruikt dan dient dit een SKG gecertificeerd kluisje te zijn. Als dit kluisje voorzien is van een cilinder, wordt aanbevolen een SKG ***® cilinder toe te passen i.v.m. het tegengaan van cilindertrekken.
 • Bij garagedeuren graag aandacht voor de wijziging betreffende de duimhengen en de dikte van de beplating aan de binnenzijde bij een opgeklampte garagedeur.
 • Bij houten en metalen draaivalramen is de toepassing van hangnaadbeveiligers (SKG**®) gewijzigd.

De nieuwe Beveiligingsrichtlijn en Productenlijst februari 2014 zijn te downloaden vanaf de CIBV website pagina PKVW downloads.

Top