Harrit Broos
Harrit Broos • 4 minuten leestijd

Het ministerie van Veiligheid en Justitie en het CCV nodigen u uit om mee te denken en uw advies te geven over de vernieuwing van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Daarvoor bent u van harte welkom op de mini-conferentie ‘PKVW vernieuwt!’ op donderdag 10 april in Utrecht.

Waarom het PKVW vernieuwen?
Het Politiekeurmerk heeft een grote rol gespeeld bij de ontwikkelingen van woningbeveiliging in het Bouwbesluit, maar ook in de manier waarop we nadenken over het ontwerpen van wijken, de rol van verlichting, de zichtlijnen en de faciliteiten in een wijk. De naamsbekendheid van het keurmerk is nog steeds erg groot en het resultaat is goed en bewezen. Maar het imago heeft in zijn twintigjarig bestaan ook een deukje opgelopen: te streng, te kostbaar, teveel partijen die iets moeten doen in het proces. De balans is opgemaakt en het is tijd voor vernieuwing. En die vernieuwing wordt in overleg gedaan met afnemers of mogelijk toekomstige afnemers van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Hoe gaan we te werk?
Naast u worden andere beslissers en beleidsmakers vanuit gemeenten, woningbouwcorporaties, particuliere verhuurders, projectontwikkelaars, architecten, verzekeraars en politie uitgenodigd. Onder leiding van facilitator Rodney Haan van het CCV worden verschillende rondes van tafelgesprekken gevoerd om met elkaar te komen tot een keurmerk waar niemand meer nee tegen kan zeggen. En belangrijker nog, waardoor we gezamenlijk kunnen werken aan de noodkreet die de bewoners van Nederland ons geven: veel minder inbraken in woningen!

Inbraakpreventie: waarom kunnen bewoners het zelf niet?
Voordat we met het PKVW aan de slag gaan, geeft onderzoeker Ben Vollaard (Universiteit Tilburg) een presentatie over bewonersgedrag rondom woningbeveiliging. Initiatieven om inbraakpreventie te versterken zoals het Bouwbesluit en het Politiekeurmerk Veilig Wonen liggen alleen voor de hand als bewoners uit zichzelf te weinig aan preventie zouden doen. Maar op welke punten laten bewoners precies steken vallen? Schatten ze het risico niet goed in, weten ze niet wat effectieve preventie is, of weten ze het wel, maar komen ze er niet toe? Een nieuw onderzoek van de Universiteit van Tilburg gaat op deze vragen in. Het onderzoek is gebaseerd op de enquêtes onder honderdduizenden huishoudens verspreid over Nederland. Ben Vollaard gaat in op de onderzoekresultaten en wat die betekenen voor het inbraakpreventiebeleid.

Locatie
Congres- & vergadercentrum Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

Programma en aanmelden voor donderdag 27 maart via de CCV website.

 

Top