Harrit Broos
Harrit Broos • 3 minuten leestijd

Inspectie-instellingen baseren de diepgang van de inspectie op een al dan niet aanwezig geldig onderhoudscertificaat of –verklaring.

Om duidelijker te zijn over de actualiteit van een onderhoudscertificaat of –verklaring, worden de op het certificaat of de verklaring vermelde data als volgt aangepast:

Huidige vermelding: 

  • Datum afronding jaarlijks onderhoudsprogramma: datum 1
  • Certificaat geldig vanaf: datum 2 
  • Certificaat geldig tot: datum 2 (+1 jaar)

Toekomstige vermelding (de vermelde vervaldatum wordt hier éénmalig vastgelegd, zie de hieronder vermelde aandachtspunten): 

  • Datum afronding jaarlijks onderhoudsprogramma: datum 1
  • Vervaldatum afronding jaarlijks onderhoudsprogramma: datum 1 (+1 jaar)
  • Kleine letters onderaan op het certificaat of de verklaring: “Als bewijs van gecertificeerd onderhoud wordt na afronding van het jaarlijks onderhoudsprogramma (max. 2 maanden voor of na de vaste vervaldatum) een certificaat of verklaring afgegeven.”

 Aandachtspunten:

  • Elk volgend jaar zal de vervaldatum steeds exact een jaar later zijn zodat er een vaste cyclus ontstaat met een vaste vervaldatum.
  • E.e.a. is besloten in de vergadering op 30 januari 2014 van de Commissie van Deskundigen LPS 1233 / het CCV Deskundigenpanel VBB.
  • De wijzigingen zullen in de komende weken in het certificatensysteem van CIBV worden doorgevoerd; daarna zullen de wijzigingen zichtbaar zijn in de afgegeven LPS 1233 onderhoudscertificaten en–verklaringen.

Het besluit is opgenomen in de besluitenlijst; de aangepaste besluitenlijst van Januari 2014 is te vinden op de pagina van de Commissie van Deskundigen.

Top