Harrit Broos
Harrit Broos • 6 minuten leestijd

Nieuwe Interpretatiebesluiten

In de praktijk komen personen die werken met de CCV-conformiteitsschema’s situaties tegen waar de norm of de eisen onduidelijk zijn. Op dat moment komt het deskundigenpanel in beeld. Het panel bestaat uit technisch-inhoudelijke deskundigen die als één van de opdrachten heeft om de norm en/of de eisen te interpreteren. Indien iedereen het met elkaar eens is over de juiste interpretatie, wordt er een zogenaamd interpretatiebesluit genomen. Op basis van het overleg met het deskundigenpanel VBB-Systemen in november heeft het CCV op 6 december 2017 de volgende interpretatiebesluiten gepubliceerd.

Interpretatiebesluit waterkwaliteit

NEN-EN 12845+A2+NEN 1073, NFPA en FM voorschriften geven eisen m.b.t. het soort water waarmee de sprinklerinstallatie moet zijn gevoed c.q. gevuld, maar geven daarbij geen concrete criteria. Mag voor een sprinklerinstallatie een andere watersoort dan drinkwater worden gebruikt? Wat is drinkwater? Werkgroep C van het deskundigenpanel VBB heeft zich hierover gebogen en in Interpretatiebesluit 2017-01 een interpretatie van de eisen vastgelegd.

Interpretatiebesluit samengestelde obstructies

De norm NEN-EN 12845+A2+NEN 1073 geeft wel aan hoe met enkele obstructies moet worden omgegaan, maar niet wanneer  naast elkaar gegroepeerde obstructies niet als één object moeten worden beschouwd. Interpretatiebesluit 2017-02 geeft hier nu richtlijnen voor.

In geval van een gevarenklasse LH/OH: Als de horizontale vrije ruimte tussen iedere obstructie, ten opzichte van elke andere obstructie, meer is dan twee maal de breedte van de kleinste obstructie, om daarmee een minimale openheid van 50% te verkrijgen.

In geval van een gevarenklasse HH: Als de horizontale vrije ruimte tussen iedere obstructie, ten opzichte van elke andere obstructie, meer is dan drie maal de breedte van de kleinste obstructie, om daarmee een minimale openheid van 70% te verkrijgen.

Interpretatiebesluit scheidslijn uitstalling en opslag van goederen

Bij het ontwerpen van een sprinklerinstallatie moet gekeken worden hoe de te beveiligen ruimte wordt gebruikt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld winkels en opslagruimtes. Maar moderne winkels hebben soms ook voorraad in de winkel liggen. Moeten dan de ontwerpregels voor opslag worden gebruikt?
NEN-EN 12845+A2+NEN 1073 geeft geen duidelijke scheidslijn tussen uitstalling van goederen en opslag van goederen. In een het Interpretatiebesluit 2017-03 heeft het deskundigenpanel nu een duidelijke interpretatie van de norm gegeven.

Interpretatiebesluit Verhouding brandklassen EU met NFPA

Bij sprinklerbeveiliging moet rekening worden gehouden met brandgedrag van materiaal. In Europa wordt een testsysteem gebruikt dat materialen indeelt in een bepaalde klasse. De Verenigde Staten hebben ook een systematiek, maar die is net even anders. Dat is lastig als in Nederland een sprinklerinstallatie moet worden gemaakt volgens de Amerikaanse NFPA-voorschriften. In Interpretatiebesluit  een interpretatiebesluit heeft het deskundigenpanel aangegeven hoe de EU-brandklassen zich verhouden tot de eisen uit NFPA.

Overzicht alle VBB interpretatiebesluiten

Een overzicht van alle VBB interpretatiebesluiten vindt u op de pagina VBB Interpretatiebesluiten van de CCV website. De interpretaties kunnen worden gebruikt bij certificatie en inspectie van sprinklersinstallaties.

Aanpassingen besluitenlijst

Het Deskundigenpanel VVB-systemen heeft besluit 2.8 over NFPA-pompen aangepast in verband met de publicatie van technisch bulletin 74B Toelichting op de voeding van elektrisch aangedreven sprinklerpompen in mei 2017. Met het verschijnen van technisch bulletin 48A Blusschuimsystemen – lichtschuim in juni 2017 is besluit 9.2 over inspectie van lichtschuiminstallaties overbodig geworden en verplaatst naar de lijst met besluiten die alleen gelden voor bestaande installaties. U vindt de besluitenlijst op de website van Certificatie en Inspectie.

Top