Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

Eind december 2017 heeft CIBV aan Innovfoam het certificaat  Toeleverancier Onderhoud Blusschuimsystemen uitgereikt.

Het certificatieschema
De certificering is conform NEN-EN-ISO/IEC 17065. Het certificatieschema omschrijft de criteria waaraan de deelsystemen van VBB-systemen en het onderhoud ervan moeten voldoen.  VBB staat voor Vast opgestelde Brandblus- en Beheerssystemen. Een belangrijk aspect is dat de klanten van de toeleveranciers, de VBB-leveranciers (sprinklerinstallateurs) dit certificatieschema steunen.

Toeleveranciers kozen voor CIBV vanwege de unieke kennis en ervaring op brand- en inbraakbeveiliging.

Meer over dit certificatieschema vindt u op de pagina over Certificatie Toeleveranciers VBB systemen waar u het certificatieschema ook kunt downloaden.

Het certificatieproces
Het afgelopen jaar heeft Richard Hoyer van CIBV een aantal audits en inspecties uitgevoerd bij InnoVfoam. Hierbij is onder andere beoordeeld of het lab, de kennis van de monteurs en de werkwijze in rapportage, uitvoer en onderhoud overeenkomen met de eisen uit het certificatieschema.

Uitreiking certificaat aan Innovfoam

Innovfoam certicaatuitreiking CIBV
Certificaatuitreiking aan Innovfoam te Oudkarspel. Productcertificaat: Onderhouden van Blusschuimsystemen. v.l.n.r. Johan Koekkoek (Innovfoam), Marijke Wittenberg (Innovfoam) en Richard Hoyer (CIBV).
Top