Harrit Broos
Harrit Broos • 1 minuut leestijd

Het was vaak lastig om te achterhalen of naast normen, voorschriften, inspectie- en certificatieschema’s nog andere afspraken gelden voor inspectie en certificatie van brandbeveiligingsinstallaties.

Een lijst met alle besluiten, interpretatiebesluiten en harmonisatieafspraken voor alle brandbeveiligingsinstallaties is nu te vinden op de desbetreffende pagina van de CCV website van Certificatie en Inspectie.

Top