Harrit Broos
Harrit Broos • 3 minuten leestijd

Recent zijn een aantal documenten door het CCV gepubliceerd die van belang zijn voor sprinklerinstallateurs:

  • Certificatieafspraak normering woningsprinklers
  • Certificatieafspraak versie onderhoudsnorm
  • Interpretatiebesluit componenten sprinklerinstallaties
  • Technisch bulletin 77B voor pompsets

Hieronder een korte uitleg.

Certificatieafspraak 2020-04 – Normering sprinklers voor de woonomgeving

Deze afspraak regelt dat de nieuwe norm NEN-EN 16925 voor woningsprinklers door gecertificeerde sprinklerinstallateurs mag worden toegepast.

Download Certificatieafspraak 2020-04

Certificatieafspraak 2020-05 – Versie van de onderhoudsnorm

Deze afspraak regelt dat voor gecertificeerd onderhoud de steeds de laatste versie van de onderhoudsnorm (of b.v. TB 80) moet worden toegepast.

Download Certificatieafspraak 2020-05

Interpretatiebesluit 2020-01 Geschiktheid componenten sprinklerinstallatie

In dit interpretatiebesluit zijn eisen ten aanzien van de keur van de componenten van sprinklerinstallaties volgens NEN-EN 12845:2015+NEN 1073:2018 vermeld. Dit is een op een aantal punten aangepaste versie van het eerdere besluit 2019-1 dat hiermee is komen te vervallen.

Download Interpretatiebesluiten

Technisch bulletin 77B Pompsets voor VBB systemen

Dit inmiddels 144 pagina’s tellende document is een aangepaste versie van TB 77 A. Omdat de inhoud van een aantal TB’s te maken heeft met de watervoorziening van sprinklerinstallaties is besloten om die op te nemen in TB 77B en te laten vervallen voor nieuwe installaties:

  • TB 62 Collectieve Bluswatervoorziening
  • TB 70 Onderwaterpompen in sprinklerinstallaties
  • TB 71A Onderdrukbeveiliging in sprinklerinstallaties
  • TB 74B Toelichting op de voeding van elektrisch aangedreven sprinklerpompen
  • TB 77A Pompsets voor VBB-systemen en Deskundigenrapport bij TB 77A

Daarnaast is een aantal bepalingen voor het onderhoud aan pompsets overgeheveld naar TB 80 Beheer en onderhoud van VBB-systemen.

Download Technisch bulletins

Top