Christiaan van de Geer
Christiaan van de Geer • 1 minuut leestijd

Recent is er een certificatieafspraak door het CCV gepubliceerd die van belang zijn voor de uitvoering van onderhoud aan een brandmeld- of ontruimingsalarminstallatie.

Hieronder een korte uitleg.

2020-05 Bepaling uitgangskwaliteit bij onderhoud

Deze afspraak regelt dat de genoemde basisgegevens zoals vermeld in de certificatieschema onder artikel 3.2.6 niet per definitie afkomstig moeten te zijn van een branddetectiebedrijf of brandmeldonderhoudsbedrijf dat geregistreerd is voor het leveren van een gecertificeerde brandmeldinstallatie of gecertificeerd onderhoud.

Op de CCV website vind u onder “CCV-Certificatieschema Onderhoud BMI” ook de geldende certificatieafspraken.

Top