Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

Door NEN is het nog ontbrekende deel 4 van de nieuwe versie van de norm voor ontruimingsalarminstallaties gepubliceerd. De norm NEN 2575 is nu compleet en bestaat uit 5 delen:

Deel 4 van de norm is bedoeld om te worden toegepast bij draadloze stilalarminstallaties waarmee een geselecteerde groep personen kan worden gewaarschuwd om de ontruiming in gang te zetten.

Een draadloze stilalarminstallatie vormt een essentieel onderdeel bij de ontruiming van gebouwen of gebouwdelen waar zich mensen bevinden, die moeten worden geholpen bij het zich in veiligheid stellen bij brand. Het gaat hierbij met name om hoogrisico-objecten, zoals celgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorginstellingen. Deze norm stelt eisen aan draadloze stilalarminstallaties die in deze hoogrisico-objecten een essentiële rol spelen bij het in veiligheid brengen van personen.

In de bouwregelgeving, Bouwbesluit 2012, is vastgelegd wanneer in een gebouw een ontruimingsalarminstallatie vereist is, waarbij het  type ontruimingsalarminstallatie niet is vastgelegd. In NEN 2575-1 is een bijlage opgenomen op basis daarvan het toe te passen type ontruimingsalarminstallatie kan worden bepaald.

Bron: NEN

Top