Harrit Broos
Harrit Broos • 3 minuten leestijd

Nieuw CCV certificatieschema woningsprinklerinstallaties

Het CCV certificatieschema Levering Woningsprinklerinstallaties is op 1 mei 2017 door het CCV gepubliceerd en bevat de criteria voor de certificatie van woningsprinklerinstallaties.

Het grootste gevaar voor mensen bij brand zijn de rook en hitte. Een woningsprinklerinstallatie bestrijdt een brand geheel automatisch, snel en effectief. Het zorgt dat de brand tot één ruimte beperkt blijft. Mensen in de brandende woning hebben hierdoor circa 85 % overlevingskans.

Het certificatieschema woningsprinklerinstallaties is samen met stakeholders zoals brandweer, CCV, installateurs en CIBV ontwikkeld. De Commissie van Belanghebbenden Brand van het CCV heeft ingestemd met het nieuwe certificatieschema.

CIBV zal na het mede-opstellen van het certificatieschema de voortrekkersrol als certificatie-instelling met meer dan 15 jaar ervaring in certificatie van sprinklerinstallaties continueren door een actieve rol te spelen in de certificatie van woningsprinklerinstallateurs. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Harrit Broos en Richard Hoyer van CIBV.

Informatiemiddag woningsprinklers 22 juni 2017
Op 22 juni organiseert de sectie VWI van VEBON-NOVB voor installateurs een informatiebijeenkomst over woningsprinklers. CIBV zal op de middag uitleg geven over het proces om tot certificatie te komen.

Wilt u als installateur ook woningsprinklers aanbieden? Dan is deze informatiemiddag iets voor u. Kom alles te weten over de diverse aspecten van woningsprinklerinstallaties en krijg antwoorden op wat is het, hoe het werkt, de CCV-regeling, de opleidingen en uiteraard hoe kan uw organisatie gecertificeerd woningsprinklerinstallateur wordt.

De deelname is gratis. De locatie is Zoetermeer.

Aanmelden en programma
Een programma van de middag en de mogelijkheid om aan te melden kunt u vinden op de website van de VWI.

Top