Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

De Werkgroep: “Schuim” van het Deskundigenpanel VBB-systemen heeft Memorandum 48 “Hi-ex inside air schuimsystemen” en het bijbehorende document “Aanhangsel onderzoeksmethodiek lichtschuiminstallaties met inside-air (IBP 31195002)” geactualiseerd en omgezet naar Technisch Bulletin 48A (TB 48A).

Het Technisch Bulletin behandelt de wijze waarop in Nederland lichtschuim systemen onder certificatie kunnen worden gerealiseerd en beheerd. Het gaat hierbij om afgifte van een CCV-inspectiecertificaat en (bij gepubliceerd schema) CCV-installatie- resp. CCV-onderhoudscertificaat.

Het concept TB 48A is in 2016 voor commentaar gepubliceerd en het commentaar is door de werkgroep verwerkt.

TB 48A “Blusschuimsystemen – Lichtschuim” is op 13 juni 2017 door de Commissie van Belanghebbenden Brand goedgekeurd en door het CCV gepubliceerd.

Het TB kan worden gedownload vanaf de pagina met Technische Bulletins.

Top