Harrit Broos
Harrit Broos • 3 minuten leestijd

NEN heeft de Nederlandse aanvulling op de Europese (in het Nederlands vertaalde) norm voor ontwerp, installatie en onderhoud van automatische sprinklerinstallaties (NEN-EN 12845) herzien en als normontwerp NEN 1073 gepubliceerd.

CIBV heeft zowel in de NEN-normcommissie als het Deskundigenpanel en de CEN-commissie een bijdrage geleverd aan de totstandkoming.
De laatste revisie van de EN 12845 werd in 2015 gepubliceerd. Deze versie was onvoldoende bruikbaar voor de Nederlandse markt en moest aangepast worden. Deze norm is een combinatie norm. Dat wil zeggen de EN 12845 is vertaald naar het Nederlands en de NEN 1073 hierin is geïntegreerd.

In dit ontwerp zijn een groot aantal besluiten en interpretaties van het deskundigenpanel van het CCV opgenomen. Verder zijn NTA 8073-1 ‘Bepaling van middellijnen van armpijpen bij grote doorstroomhoeveelheden’ en NTA 8073-2 ‘Eisen voor toepassing van thermoplastische spanplafonds in gesprinklerde gebouwen’ van 2011 opgenomen.

Ongewijzigde onderdelen van NEN 1073:2010 zijn duidelijk herkenbaar en hoeven niet becommentarieerd te worden. Waar onderdelen van de bestaande NEN 1073:2010 zijn aangepast, is een extra (geel gemarkeerd) kader met Ontwerp NEN 1073:2017 ingevoegd.

Commentaar op het normontwerp en op de Nederlandse vertaling

Belanghebbende partijen kunnen tot 1 augustus 2017 online commentaar op dit normontwerp indienen via www.normontwerpen.nen.nl. Op deze website is het voor iedereen mogelijk het normontwerp in te zien en te voorzien van opmerkingen. Daarnaast staat het u vrij om commentaar te leveren op de vertaling van NEN-EN 12845:2015, waar NEN 1073 integraal in is opgenomen.

Top