Harrit Broos
Harrit Broos • 2 minuten leestijd

Een blusgasinstallatie blust een brand op basis van zuurstofverdringing, koeling of negatieve katalyse. Bij de aanleg van een blusgasinstallatie moeten metingen en testen worden uitgevoerd.

Probleem
Om aan te tonen dat een ruimte voldoende “gas-/ luchtdicht” is wordt een ruimtedichtheidsmeting door het blusgasinstallatiebedrijf uitgevoerd. Bij inspectiecertificatie volgens het CCV Inspectieschema moet de ruimtedichtheidsmeting worden bijgewoond door een inspectie-instelling, hetgeen soms leidt tot extra kosten voor de klant en soms tot dubbel uitvoeren van de metingen.

Ook de afperstest en de pufftest zouden door een inspectie-instelling moeten worden bijgewoond.

Oplossing
De inspectie-instelling maakt gebruikt van een rapport dat opgesteld is door een andere partij waarvan de kwaliteit gewaarborgd is.

Om de kwaliteit te borgen worden de volgende voorwaarden gesteld:

  • het rapport voldoet aan specifieke eisen;
  • het rapport is opgesteld door en of onder verantwoordelijkheid van een partij die door een certificatie-instelling (CIBV) hiervoor is gecertificeerd.

In verband hiermee zijn drie harmonisatieafspraken (2019-09, -10 en -11, inmiddels als 3.5.4, 3.5.5 en 3.5.6 opgenomen in de “Harmonisatie-afspraken voor Inspectie VBB-BMI-OAI RBI”) door het CCV gepubliceerd.

Download de harmonisatieafspraken vanaf de pagina met harmonisatieafspraken van het CCV.

Top