Arnold van Beers
Arnold van Beers • 2 minuten leestijd

Om volgens het certificatieschema Leveren Brandmeldinstallaties versie 5.0 aan te tonen dat apparatuur voldoet aan de compatibiliteitseisen is opgenomen dat met ingang van 01-01-2020 compatibiliteitsverklaringen (NEN-EN-54-13) niet ouder mogen zijn dan 3 jaar. Doordat er in 2017 een nieuwe versie van de NEN-EN-54-13 is uitgegeven houdt dit in dat er aangetoond moet worden dat de apparatuur voldoet aan de NEN-EN-54-13:2017.

In de praktijk zijn deze compatibiliteitsverklaringen nog niet beschikbaar.

Door een certificatieafspraak en bijbehorende Factsheet wordt het mogelijk gemaakt dat ook met een compatibiliteitsverklaring volgens de NEN-EN 54-13:2005 aan te tonen dat aan de eis is voldaan.

U kunt de documenten raadplegen via:

Certificatieafspraak 2019-04 -compatibiliteitsverklaringen EN 54-13 (bron: CCV)

Factsheet Compatibiliteit EN 54-13 (bron: CCV)

Top