Martijn Oors
Martijn Oors • 6 minuten leestijd

Vanaf 1 december gaat versie 5.0 van het certificatieschema REOB in. Doordat er enkele onvolkomenheden in het schema staan is er een Correctieblad C1 uitgegeven. De complete versie (REOB 5.0 met daarin het Correctieblad C1) is beschikbaar op de REOB pagina van CIBV.

Droge Blusleidingen
In het REOB certificatieschema was 1 april 2012 aangehouden als datum waarop droge blusleidingen aangelegd zouden moeten zijn volgens de NEN 1594:2006. Deze datum maakt onderscheid in “oude” en “nieuwe” droge blusleidingen met elk een eigen druk voor de hydrostatische beproeving (deelgebied C2, 16 of 24 bar).

Nu blijkt dat de NEN1594:2006 via de Staatscourant (Nr 91 d.d. 19 mei 2009) al eerder was aangewezen en daarmee verplicht vanaf 21 mei 2009 (twee dagen na dagtekening van de staatscourant).
Met correctieblad 1 is dit gecorrigeerd met de volgende tekst.

In aanvulling op NEN1594 gelden voor hydrostatische beproeving van droge blusleidingen de volgende waarden voor P1 en P2.
P1: druk ter plaatse van de voedingsaansluiting bij aanvang van de hydrostatische beproeving:

  •  1 600 kPa voor een bouwwerk waarvoor de bouwvergunning is afgegeven vóór 21 mei 2009;
  •  2 400 kPa voor een bouwwerk waarvoor de bouwvergunning is afgegeven op of ná 21 mei 2009.

Meetmiddelen
Voor het bepalen van het debiet kan gebruik gemaakt worden van een meetvat (emmer) of een flowmeter. Deze werden in het schema samen genoemd. Enkel voor het meetvat was de schaalverdeling aangegeven.
Met correctieblad 1 is dit gecorrigeerd met de volgende tekst.

Het meetvat of de flowmeter voor het bepalen van het debiet van slangsystemen moet aan de volgende specificatie voldoen:

  • handelskwaliteit;
  • voorzien van schaalverdeling afleesbaar op 1 l (meetvat) of 5 l/min (flowmeter).

Dienstgerichte beoordeling voor nieuwe bedrijven (initieel)
Bij het beoordelen van revisie werkzaamheden door de onderhoudsmonteur in de werkplaats (deelgebied B) was onduidelijk welke soorten blustoestellen beoordeeld moesten worden door de certificatie instelling.
Met correctieblad 1 is dit gecorrigeerd met de volgende tekst.

Deelgebied B: afhankelijk van de specialisatie van aanvrager het volgen van de onderhoudshandelingen bij het onderhoud van ten minste één blustoestel per specialisatie.

Het kiezen van een onderhoudslocatie voor het beoordelen van het werk aan een droge blusleiding is met correctieblad 1 eenvoudiger geworden. In het certificatieschema was omschreven welke onderdelen minimaal beoordeeld moesten worden. Hierin was ook de aftapinrichting opgenomen terwijl deze niet altijd aanwezig is.
Met correctieblad 1 is dit gecorrigeerd met de volgende tekst.

Deelgebied C1: het onderhoud van minimaal één droge blusleiding waarbij ten minste de volgende aspecten worden beoordeeld:

  • 1 voedingsaansluiting;
  • 2 brandslangaansluitingen;
  • 1 aftapinrichting, indien aanwezig.

Dienstgerichte beoordeling voor reeds erkende bedrijven (periodiek)
Ook bij de het periodiek beoordelen van revisie werkzaamheden door de onderhoudsmonteur in de werkplaats (deelgebied B) was onduidelijk welke soorten blustoestellen beoordeeld moesten worden door de certificatie instelling.
Met correctieblad 1 is dit gecorrigeerd met de volgende tekst.

Deelgebied B: het volgen van de onderhoudshandelingen bij ten minste één blustoestel, waarbij door afspiegeling na verloop van maximaal drie jaar het onderhoud van alle specialisaties van certificaathouder ten minste één maal is bijgewoond;

Tot slot ook bij de periodieke beoordeling van de droge blusleiding aangegeven dat een aftapinrichting beoordeeld moet worden indien deze aanwezig is. Dit is hiermee gelijk aan de initiële beoordeling zoals eerder genoemd.

Top