Harrit Broos
Harrit Broos • 1 minuut leestijd

Onze Engelse organisatie heeft een publicatie uitgegeven over draadloze brandmeldinstallaties. In de publicatie worden de werkingsprincipes van in de handel verkrijgbare draadloze brandmeldcomponenten en systemen behandeld. De voor- en nadelen ten opzichte van systemen met kabels worden komen uitgebreid aan bod. Tenslotte wordt behandeld in hoeverre deze apparatuur voldoet aan de eisen uit Europese besluiten.

De publicatie is te bestellen via de BRE Bookshop: https://www.brebookshop.com/details.jsp?id=321297

Top