Harrit Broos
Harrit Broos • 4 minuten leestijd

LPCB Nederland B.V. is opgericht als certificatie-instelling en bevestigt de duurzame betrokkenheid van LPCB om met marktpartijen samen te werken op het gebied van brandbeveiliging en criminaliteitspreventie. Mede-oprichter en –aandeelhouder is het Britse LPCB, een afdeling van BRE Certification Limited, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk.

Harrit Broos is benoemd tot Algemeen Directeur van de nieuwe onderneming. Eveneens toegetreden is Huib Timmerman, die sinds begin 2000 voor LPCB heeft gewerkt als manager voor het LPS 1233 certificatieschema. Huib gaat een significante rol in de nieuwe onderneming spelen en is benoemd als Hoofd Certificering Brandblusinstallaties. Jos Blanken is toegetreden als Scheme Manager Security. Zonodig zullen andere specialisten toetreden.

Met de aanzienlijke investeringen die zijn gedaan in de organisatie van de nieuwe onderneming garanderen wij u dat deze in staat is om te voorzien in de behoeften van de Nederlandse markt.

Alle activiteiten in het kader van het LPS 1233 certificatieschema zullen worden uitgevoerd door LPCB Nederland B.V. Extra middelen zijn aan het LPS 1233 certificatieschema toegewezen om te garanderen dat de certificatiewerkzaamheden volgens planning verlopen en de ondersteuning van de marktpartijen te verbeteren.

De Nederlandse markt blijft toegang houden tot LPCB’s expertise in de technologie van brandbeveiliging en criminaliteitspreventie.

De nieuwe onderneming maakt het LPCB mogelijk om de betrokkenheid in de Nederlandse markt uit te breiden en een breder scala van diensten aan te bieden. In de planning staat dat de nieuwe onderneming extra certificatieschema’s uit zal voeren op het gebied van brandbeveiliging, en criminaliteitspreventie door de benodigde licenties van CCV te verkrijgen.

Eén van de voornaamste doelstellingen bij het opzetten van de nieuwe onderneming is geweest om te garanderen dat vertrouwelijkheid van informatie van klanten, integriteit van het personeel en onpartijdigheid op het hoogst mogelijke niveau worden gehandhaafd.

De accreditatie van LPCB door UKAS als certificatie-instelling blijft gelden voor LPCB Nederland. Accreditatie door de Raad voor Accreditatie wordt waar nodig aangevraagd voor nieuwe certificatieschema’s.

Top