Harrit Broos
Harrit Broos • 1 minuut leestijd

Het nieuwe Deel 4 van het certificatiesschema is goedgekeurd voor publicatie door de CvD van de TC Brandbeveiliging van het CCV en bevat de voorwaarden voor blusgasinstallaties (klik op ´LPS 1233´ knop).

Top