Harrit Broos
Harrit Broos • 1 minuut leestijd

Op 21 februari 2007 is een licentie-overeenkomst afgesloten tussen de stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en LPCB Nederland B.V. waarbij het CCV aan LPCB Nederland het recht verleent om het Certificatieschema Politiekeurmerk Veilig Wonen te hanteren bij het verlenen en verlengen van certificaten en het verstrekken van keurmerken. Voor LPCB Nederland is dit een belangrijke eerste stap om de certificatiewerkzaamheden op brandbeveiligingsgebied uit te breiden naar het gebied van veiligheid en criminaliteitspreventie.

Top