Arnold van Beers
Arnold van Beers • 4 minuten leestijd

Interpretatiebesluit
Op 31-12-2019 heeft Het CCV een interpretatiebesluit (2019-01 – Onderhoudsplan brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties) gepubliceerd. Hiermee zou een einde moeten komen aan de onduidelijkheden over het gebruik van het onderhoudsplan.

Twee mogelijkheden
Bij het onderhouden van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties worden twee mogelijkheden voor onderhoud omschreven:

Standaard
Standaard moeten de periodieke controle en het preventief onderhoud worden uitgevoerd conform hoofdstuk 6 van NEN 2654-1 en hoofdstuk 6 & 7 van de NEN 2654-2, met een frequentie van eenmaal per jaar.

Niet standaard
Onderhoud anders dan de standaard.

Altijd een onderhoudsplan nodig
Zowel bij Standaard als Niet standaard onderhoud moet voor aanvang van het onderhoud een onderhoudsplan aanwezig zijn, zodat de onderhoudsdeskundige weet welke onderhoudshandelingen uitgevoerd moeten worden.

Bij Standaard onderhoud kan gebruik gemaakt worden van een standaard onderhoudsplan.

Bij Niet standaard onderhoud zal het onderhoudsplan op basis van een ORI&E bepaald moeten worden.

Wie moeten het onderhoudsplan ondertekenen
Ook het ondertekenen van het onderhoudsplan leverde veel discussie op. In het interpretatiebesluit is omschreven wie het onderhoudsplan minimaal moeten ondertekenen.

Bij Standaard onderhoud hoeven enkel de opsteller en de onderhouder het onderhoudsplan te ondertekenen. Akkoord van de gebruiker mag worden verondersteld uit de opdracht voor uitvoering van onderhoud.

Bij Niet standaard onderhoud moet het aantoonbaar zijn naast de opsteller en onderhouder, de gebruiker en fabrikant betrokken zijn bij het opstellen van het onderhoudsplan.

Met het interpretatiebesluit is ook duidelijk geworden dat met de fabrikant/leverancier niet het branddetectie- of ontruimingsalarmbedrijf wordt bedoeld.

In een brandmeld- en/of ontruimingsalarminstallatie kunnen producten van meerdere fabrikanten worden toegepast. Hierbij valt onder andere te denken aan de fabrikanten van de centrale apparatuur, ASD systemen of lineaire thermische branddetectie. Voor elke fabrikant zal bepaald moeten worden of er Standaard of Niet standaard onderhoud wordt uitgevoerd.
Voor elke fabrikant waarbij Niet standaard onderhoud wordt uitgevoerd geldt dat aantoonbaar moet zijn dat de fabrikant betrokken is geweest bij het opstellen van het onderhoudsplan.

Het interpretatiebesluit is te downloaden via de website van CIBV en Het CCV.

Top