Arnold van Beers
Arnold van Beers • 4 minuten leestijd

Het CCV heeft de VRKI 2.0 geoptimaliseerd en uitgebracht onder versie VRKI 2.0 2020. Daarnaast is een correctie C1 uitgegeven.
Tot 1 april 2020 kan nog gebruik gemaakt worden van de VRKI 2.0 2019. De nieuwste versie mag sinds 1 januari 2020 al worden toegepast.

De belangrijkste aanpassingen in de VRKI 2.0 versie 2020

Algemeen

  • In deel B van de VRKI 2.0 2020 zijn “Operationele definities” opgenomen. Het gaat hierbij om uitleg over verschillende termen zoals beveiligingsplan, gelijkwaardige oplossingen, intakedocument, maatwerk, partiële beveiliging en andere onderwerpen.
  • De organisatorische maatregelen zijn uitgebreider omschreven.
  • De tabel waarin de minimale projectie eisen stonden is verdwenen. De eisen zijn nu, zoals voorheen, uitgeschreven.

Bouwkundig

  • Vanaf BK2 is cilinderkerntrek beveiliging verplicht. Cilindertrek beveiliging bemoeilijkt het verwijderen van een cilinderslot aan de buitenzijde.
  • Bij BK3 is een maatvoering van stenen muren aangepast. Dit dient nu minimaal tweemaal halfsteens (min. 100 mm) muur van gebakken steen of kalkzandsteen te zijn.

Compartimenten

  • Indien een compartiment direct achter de schil is gesitueerd of deel uit maakt van de buitenschil, is schildetectie verplicht.
  • De seismische detectie is niet meer nodig bij EL1 als de inbraakwerende kast tegen een buitenmuur staat opgesteld.

Doormelding en App gebruik

  • Het in- en uitschakelen met een afstandsbediening of een app is voortaan toegestaan bij EL1 en EL2. Voor risicoklasse 2 geldt dat de afstandsbediening/app verstrekt moet zijn door de fabrikant van de CCS.
  • Bij gebruik van een app om een inbraaksignaleringssysteem in- en uit te schakelen is de beheerder van het inbraaksignaleringssysteem volledig verantwoordelijk voor de risico’s die daaraan kleven. Zorg dat autorisatie voor toegang in de app goed geregeld is.
  • Verder is aangegeven waaraan doorgemeld moet worden. Bij EL1 (bedrijven) mag dit naar een (mobiele) telefoon en bij de overige niveaus moet de doormelding naar een PAC.

Download hier de volgende documenten:

Top