Harrit Broos
Harrit Broos • 3 minuten leestijd

Op 20 november organiseert de sectie VWI van VEBON-NOVB een informatiebijeenkomst over woningsprinklers. Deze middag is dé gelegenheid om alles te weten te komen over woningsprinklers. De locatie is Assen. Deelname en parkeren is geheel kosteloos.

LET OP: Deze middag heeft dezelfde opzet als de eerste informatiemiddag van 11 september.

Slachtoffers van brand vallen hoofdzakelijk in onze woonomgeving. Woningsprinklerinstallaties zorgen voor zeker 82 % minder dodelijke slachtoffers, 60% minder gewonden en 45% minder schade!

Het programma is interessant voor belanghebbenden zoals ontwikkelaars, adviseurs, installateurs, brandweer en (vertegenwoordigers van) bewoners.

Maar nadrukkelijk de installateurs die overwegen woningsprinklers op te nemen in haar dienstverlening, zijn uiteraard met name uitgenodigd.

Onderwerpen
Er wordt aandacht besteed aan de problematiek van woningbranden, met daarbij de oplossing woningsprinklers, de marktontwikkeling en kansen voor installateurs. Uiteraard ook aan de kwaliteitsaspecten, zoals certificatie en opleidingen. Ook de rol van de verschillende belanghebbenden, zoals adviseur en projectontwikkelaar komt aan de orde. Uiteraard leggen we de verschillen uit met de reguliere sprinklerinstallatie. Ook wat we kunnen leren van de buitenlandse markt, waar woningsprinklers soms verplicht zijn.
Kortom een zeer informatief programma, met mogelijkheid tot netwerken en uitwisselen van kennis.

Presentatie CIBV
Als onderdeel van het programma zal CIBV op die middag uitleg geven over het proces om tot certificatie voor woningsprinklers te komen.

CIBV zal na het mede-opstellen van het certificatieschema de voortrekkersrol als certificatie-instelling met meer dan 15 jaar ervaring in certificatie van sprinklerinstallaties continueren door een actieve rol te spelen in de certificatie van woningsprinklerinstallateurs.

Wilt u als installateur ook gecertificeerd worden voor woningsprinklers? Dan is deze informatiemiddag iets voor u.

Aanmelden en programma
Een programma van de middag en de mogelijkheid om aan te melden kunt u vinden op de website van de VWI.

Top