Martijn Oors
Martijn Oors • 4 minuten leestijd

Op 1 december 2020 heeft het CCV de nieuw versie (2021) van de VRKI gepubliceerd. Deze mag vanaf 1 januari 2021 gebruikt worden. Tot 1 april 2021 mag de 2020 nog gebruikt worden. Tijdens de overgangsperiode is het niet toegestaan om delen van de VRKI 2.0 versie 2020 te combineren met versie 2021.

Er zijn vooral wat verduidelijkingen doorgevoerd.

Deel B Hoofdstuk 3

 • Het volgende uitgangspunt is niet meer opgenomen in de VRKI: “Voor woningen geldt daarom dat de combinaties van beveiligingsmaatregelen met ten minste niveau BK2 in alle gevallen de voorkeur hebben.”

Deel B Hoofdstuk 6

 • De toegepaste componenten (alarmapparatuur) moeten voldoen aan de eisen gesteld in de Europese normen: NEN-EN 50131-1 vigerende versie, inclusief addendum & NEN-EN 50136-1 vigerende versie, inclusief addendum. In de 2020 versie werd nog naar een specifieke versie verwezen.
 • De frequentie van onderhoud van de batterijen (draadloze componenten) met een minimum van één keer per jaar is niet meer opgenomen in de VRKI 2021.
 • De ruimtes die van het bewaakte gebied worden uitgezonderd van detectie moeten in het intakedocument en het beveiligingsplan worden toegelicht en vastgelegd (Deze uitzondering geldt uitsluitend voor ruimtes met goederen attractiviteit laag).
 • De eisen voor de projectie van ruimte detectie is iets aangepast:
  • “Uitganspunt is ruimtelijke detectie voor alle bereikbare ruimten (uitzonderingen vermelden in beveiligingsplan)” is aangepast in “In alle bereikbare ruimten met vaste en/of gesloten gevelopeningen”
  • “Voordat de CCS* en het alarmtransmissiepad en de daartoe behorende delen kunnen worden bereikt” is aangepast in “Voordat de CCS* en de daartoe behorende delen (input/output) kunnen worden bereikt; en Voordat de alarmoverdrager en de bij het alarmtransmissiepad behorende delen kunnen worden bereikt”.
  • Toegevoegd is “In een compartiment als de kans op insluiting bestaat.”
  • De eisen voor de projectie van openstand detectie is iets aangepast voor EL1:
  • Toegevoegd is “Op rolluiken, rolhekken en schaarhekken met een beveiligingsfunctie.
  • De eisen voor de projectie van openstand detectie is iets aangepast voor EL2, EL3 en El4:
  • Toegevoegd is “Op de deur(en) waar achter de alarmoverdrager en de daartoe behorende delen zijn opgesteld.”
  • De eisen voor de schildetectie is aangepast bij EL 3 en EL4:
   • SD2 is verplicht:
    • Bij bedrijven en optioneel voor woningen bij maatwerk; en
    • Indien compartimentering en/of meeneembeperkende maatregelen niet zijn uitgevoerd; en
    • Als een compartiment direct achter de schil is gesitueerd of deel uitmaakt van de buitenschil.
   • SD4 kan worden toegepast als SD2 (gedeeltelijk) niet mogelijk is.

VRKI 2021 kunt u hier downloaden:

Top