Christiaan van de Geer
Christiaan van de Geer • 3 minuten leestijd

Het CCV heeft op 15 maart het certificatieschema brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties versie 6.0 gepubliceerd.

De ingangsdatum van het nieuwe schema is 15 juni 2022 en mag vanaf 15 maart gebruikt worden. Het is de bedoeling dat vanaf de publicatiedatum bedrijven zich voorbereiden op het nieuwe schema. CIBV voert tot de ingangsdatum de audits uit op de voorgaande versies uit.

In het kwaliteitssysteem moet dit worden uitgedrukt, hierop wordt tijdens de eerstvolgende audit op getoetst.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • De combinatie van het installatiewerk van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties zijn in één schema opgenomen.
 • De ingangscontrole van de basisgegevens. Beschikbaar moet zijn:
  • Projectietekening
  • Voldoende informatie over indeling van de installatie, de positie van componenten en transmissiewegen (deze informatie kan bijvoorbeeld worden gehaald uit blokschema of stuurfunctiematrix)
  • Aansluitgegevens
  • Door opdrachtgever voorgeschreven type functiebehoud (op basis van bijlage B, C en D van NPR 2576)
 • Aan de huidige kwalificaties zijn geen aanvullende eisen gesteld echter vanaf 01-01-2023 is het diploma Installatiedeskundige brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties gebaseerd op de eind- en toetstermen van bijlage 4 van toepassing. Huidige diploma’s uitgegeven tot eind 2022 worden ook geaccepteerd.
 • De leveringsomvang moet duidelijk en afgebakend zijn. De basisgegevens moeten aanwezig zijn. Ontbreken ze of bevatten ze onvoldoende informatie, dan informeert het installatiebedrijf voor aanvang van het installatiewerk zijn opdrachtgever. Blijft de leveringsomvang onduidelijk en/of blijft de informatie onvoldoende, dan wordt het installatiewerk uitgevoerd zonder de mogelijkheid tot het afgeven van een attest als bedoeld in 5.3.

Downloaden:

Mochten er naar aanleiding van dit nieuwsbericht nog vragen of opmerkingen zijn kunt u contact opnemen met Christiaan van de Geer (cvdg@cibv.nl) of Arnold van Beers (abs@cibv.nl).

 

Top