Arnold van Beers
Arnold van Beers • 3 minuten leestijd

Het CCV heeft een meldpunt geopend voor zorginstellingen waar zij verschillende inzichten tussen inspectie-instellingen en onderhoudsbedrijven kunnen melden. Aanleiding is het onderzoeksrapport ‘Inspectiecertificering in de zorg’ van ActiZ en VGN dat 22 juni 2017 werd gepubliceerd.

Verschillen van inzicht
Eén van de uitkomsten van het rapport is dat zorginstellingen aangeven dat inspectie-instellingen en onderhoudsbedrijven in de praktijk verschillen van inzicht. Het meldpunt heeft als doel om te ontdekken wat er precies misgaat.

De analyse van de ingebrachte meldingen wordt gebruikt bij het – in samenwerking met inspecteurs en onderhoudsbedrijven – zoeken naar oplossingen. Begin 2018 koppelt het CCV de analyse van de ontvangen meldingen terug.

Registratie meldingen
Het CCV registreert de meldingen en treedt niet op als bemiddelaar.

Meldpunt impuls voor samenwerking
Het doel van het onderzoek dat ActiZ en VGN lieten uitvoeren, is inzicht krijgen in de knelpunten in het traject van inspectiecertificering van brandbeveiliging in zorginstellingen. Het CCV beschouwt het rapport als belangrijke impuls voor samenwerking in het oplossen van de knelpunten. Het meldpunt is een van de eerste stappen.

Verder worden zorginstellingen betrokken bij de vernieuwing van het CCV-inspectieschema. Aan de uitwerking van de aanbevelingen uit het rapport over opleiding, voorlichting en communicatie werkt het CCV in overleg met ActiZ en VGN graag mee.

(Bron hetccv.nl)

Ga naar het meldpunt

Top