Arnold van Beers
Arnold van Beers • 2 minuten leestijd

NEN heeft een nieuw wijzigingsblad A4 bij NEN 2559 “Onderhoud van draagbare blustoestellen” uitgebracht.

NEN 2559 geeft eisen voor controle, onderhoud en revisie van draagbare blustoestellen. De norm is met dit wijzigingsblad op de volgende punten aangepast:

  • de inleiding is uitgebreid om het maatschappelijk kader, het wettelijke minimum onderhoud en de milieuzorg toe te lichten;
  • een nieuwe lay-out van het onderhoudsetiket volgens figuur 1 (de “balk” met de tekst “Jaarlijks onderhoud” is komen te vervallen);
  • het etiket uitgebreid onderhoud/revisie volgens figuur 3 is tekstueel gewijzigd; de tekst “uitgebreid onderhouden” is gewijzigd in “uitgebreid onderhoud” (zoals het ook in de oorspronkelijke norm uit 2001 was).

De overige in het wijzigingsblad vermelde wijzigingen zijn al eerder doorgevoerd maar zijn nu opnieuw opgenomen in één geïntegreerd wijzigingsblad A4 op de NEN 2559 van 2001, dat dus de voorgaande wijzigings- en correctiebladen (A1, A2, A3 en C1) vervangt.

Het wijzigingsblad A4 is nog niet van toepassing verklaard in de huidige versie van het Certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen (REOB) versie 4.0.

Het wijzigingsblad A4 is te bestellen bij NEN

Top