Harrit Broos
Harrit Broos • 3 minuten leestijd

De Europese norm voor ontwerp, installatie en onderhoud van automatische sprinklerinstallaties, de NEN-EN 12845:2015 geïntegreerd met de herziene Nederlandse aanvulling NEN 1073:2018, is door NEN gepubliceerd.

NEN heeft in samenwerking met het Deskundigenpanel VBB-systemen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) de herziene Nederlandse aanvulling op de Europese NEN-EN 12845 opgesteld.

Er dient opgemerkt te worden dat het voor de CCV Inspectie- en Certificatieschema’s van toepassing zijnde Technisch Bulletin 80: Beheer en Onderhoud van Sprinklerinstallaties, de onderhoudshoofdstukken van deze herziene norm vervangt.

Wijzigingen herziene NEN 1073
In deze herziene versie is een groot aantal besluiten en interpretaties van het Deskundigenpanel VBB-systemen van het CCV opgenomen. Verder zijn NTA 8073-1 ‘Bepaling van middellijnen van armpijpen bij grote doorstroomhoeveelheden’ en NTA 8073-2 ‘Eisen voor toepassing van thermoplastische spanplafonds in gesprinklerde gebouwen’ opgenomen. Tenslotte is NEN 1073 aangepast naar aanleiding van de publicatie in 2015 van de NEN-EN 12845 revisie 1.
De normcommissie Blusinstallaties heeft de ruim 200 regels commentaar op het concept NEN 1073 verwerkt. De volgende update van de NEN 1073 wordt volgend jaar verwacht.

Convenant NEN – CCV
NEN 1073:2018 vormt het eerste ‘tastbare’ resultaat van het convenant dat op 31 maart 2016 door beide partijen is gesloten teneinde de wildgroei in normen en regels voor vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen (VBB-systemen) terug te dringen.

Bron van de publicatie: NEN

Bestel bij NEN de NEN-EN 12845:2015+NEN 1073:2018 nl

Top