Arnold van Beers
Arnold van Beers • 3 minuten leestijd

Doordat in het CCV Certificatieschema’s Leveren en Onderhoud Ontruimingsalarminstallaties Versie 3.0 in paragraaf 3.2.2 een typefout is geconstateerd, wordt deze fout met het uitbrengen van een correctieblad gecorrigeerd.

In paragraaf 3.2.2 wordt de alinea:

Verklaringen van producenttrainingen of -opleidingen afgegeven op of na datum inwerkingtreden van versie 4.0 moeten voldoen aan bijlage 7 van het schema. Certificaathouders moeten van verklaringen afgegeven vóór datum inwerkingtreden van versie 4.0 zelf valideren of voldaan is aan de eindtermen uit Bijlage 7.

Vervangen door:

Verklaringen van producenttrainingen of -opleidingen afgegeven op of na datum inwerkingtreden van versie 3.0 moeten voldoen aan bijlage 7 van het schema. Certificaathouders moeten van verklaringen afgegeven vóór datum inwerkingtreden van versie 3.0 zelf valideren of voldaan is aan de eindtermen uit Bijlage 7.

De verwijzing naar versie 4.0 was incorrect. Bedoeld wordt versie 3.0.

Zowel in de CCV Certificatieschema’s OAI en BMI is het de bedoeling dat de deskundigen per type systeemgroep per producent van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties afdoende getraind en gekwalificeerd zijn. Dit zal in een overzicht tot uiting moeten komen. Dit overzicht moet jaarlijks door het bedrijf opnieuw vastgesteld worden. Kortom, er zal jaarlijks een overzicht gemaakt moeten worden waaruit blijkt welke deskundigen (Projecteringsdeskundige, Inbedrijfsteller, Installatiedeskundige en onderhoudsdeskundige) in het bezit zijn van de benodigde diploma’s én welke producttrainingen gevolgd zijn.

Het bedrijf zal hierbij moeten beoordelen of de gevolgde producttrainingen van voor de ingangsdatum van het certificatieschema voldoen aan de eindtermen zoals in de bijlage van het certificatieschema zijn genoemd.

Ten behoeve van de continuïteit van de werkzaamheden moet vervanging van de deskundigen door het bedrijf georganiseerd zijn. Hierbij mag gebruikt gemaakt worden van ingehuurd personeel.

Top